15/01/12Algoritm de validare pentru CIF

Codul de identificare fiscala este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. Acesta se mai numeste si cod fiscal sau cod unic de identificare.

Pana la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Inregistrare (CUI).

Atributul fiscal atasat codului unic de inregistrare este un cod alfanumeric avand semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat. Daca atributul fiscal are valoarea "RO", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A.


|ZZZZZZZZZ| |C|

|C| - cifra de control

|ZZZZZZZZZ| - numarul de ordine (maxim 9 caractere)


Algoritmul de validare al unui cod CIF

Pas Preliminar: Se testeaza daca codul respecta formatul unui cod CIF. Adica lungimea maxima sa fie de 10 cifre si sa contina doar caractere numerice.

Pas 1: Se foloseste cheia de testare "753217532". Se inverseaza ordinea cifrelor codului CIF precum si a cheii de testare.

Pas 2: Se ignora prima cifra din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) si se inmulteste fiecare cifra cu cifra corespunzatoare din cheia de testare inversata.

Pas 3: Se aduna toate produsele obtinute. Suma rezultata se inmulteste cu 10 si produsul este impartit la 11. Cifra obtinuta, in urma operatiei MODULO 11 reprezita cifra de verificare. Daca in urma impartirii s-a obtinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.

Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui sa corespunda cu cifra de control a codului CIF initial.

(vezi alte articole)