23/07/12Obligativitatea contului bancar pentru PFA/II

S-a raspandit legenda, cum ca pentru PFA/II ar fi obligatorie deschiderea unui cont bancar; ca nu poate fi folosit contul bancar al persoanei fizice pentru operatiunile PFA/II (Persoana Fizica Autorizata /Intreprindere Individuala). In cele ce urmeaza vom incerca sa lamurim argumentele sustinatorilor acestei idei:

1. Cum demonstreaza clientul ca a achitat contravaloarea serviciilor daca vireaza banii in contul persoanei fizice, si nu in contul PFA/II.

Argumentul nu sta in picioare deoarece clientul scrie in OP factura pe care o achita, deci conform Principiului prevalentei economicului asupra juridicului respectiva plata reprezinta plata pentru serviciu.

Art. 46.
(1) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.
(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea.

Reglementarea din 29/10/2009

2. Un argument ceva mai solid este faptul ca PFA/II este considerat intreprindere, deci trebuie sa respecte aceleasi reguli cu persoanele juridice (“firmele”), care si ele sunt cuprinse in categorie.

Acest argument este bazat pe o confuzie (sau o interpretare discretionara a legii). Sustinatorii acestui principiu nu fac distinctie intre termenul “intreprindere” si “persoana juridica”.

Obligatia de constituire a contului bancar pe firma, in cazul societatilor comerciale este apare deoarece persoana juridica are patrimoniu propriu (banii incasati in banca apartin persoanei juridice) si in cazul in care ai incasa drepturile societatii comerciale te faci vinovat de infractiuni gen delapidare.

In cazul PFA/II incasarile apartin direct persoanei fizice, PFA/II are doar obligatia de a plati taxele aferente.

Art. 2.
În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice forma de organizare a unei activitati economice si autorizata potrivit legilor în vigoare sa faca acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurenta, respectiv: societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice care desfasoara activitati economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Legea 346/2004

Art. 2. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
e) întreprinzător - persoana fizică care organizează o întreprindere economică;
f) întreprindere economică - activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţă de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
g) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

h) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;
i) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;

OUG 44/2008

3. Obligatia PFA/II de a se identifica folosind CIF-ul nu CNP-ul.

Probabil acesta este cel mai serios argument, insa si acesta este subred deoarece legislatia impune acest lucru in relatia cu institutiile statului si tertii, deci in declaratii, contracte, facturi, etc; nu impune expre acest lucru in cazul contului bancar (care se identifica prin IBAN).

Art. 5.
(1) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul sau locul desfăşurării activităţii, pentru activităţile desfăşurate începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Ordin 2224/2006

(vezi alte articole)