Ne recomanda o experianta de peste 10 ani in gestiunea financiar-contabila a intreprinderilor

1Infiintari firme

Intr-o cultura ca a noastra este destul de dificil sa lucrezi singur. Incercarea de a fi o firma de servicii complete In cadrul acestui mediu de afaceri in continua schimbare, este dificila. Uneori avem mai multi parteneri de lucru pe un singur caz, doar pentru a furniza cele mai bune rezultate, intr-un timp mai rapid.

Asiguram consultanta pentru alegerea tipului de societate cel mai potrivit activitatii pe care urmeaza sa o desfasori. Alegerea unei forme de organizare neadecvate poate aduce costuri cu taxe si impozite, costuri care ar fi putut fi evitate.

Redactam toata documentatia necesara infiintarii societatii, aceasta include: contarct comodat, act constitutiv, declaratii, cereri, vector fiscal, etc.

Persoane juridice: Societate cu raspundere limitata (S.R.L.), Societate pe actiuni (S.A.)

Persoane fizice: Persoana fizica autorizata (P.F.A.), Intreprindere individuala (I.I.), Intreprindere familiala (I.F.)

3Administrare personal

Asistenta la elaborarea si implementarea procedurilor si politicilor interne in domeniul resurselor umane.

Consultanta pentru intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) si a Contractului Colectiv de Munca.

Consultanta pentru intocmirea Fiselor de post.

Intocmirea Contractelor individuale de munca si inregistrarea acestora in Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL).

Incetarea Contractelor de individuale de munca si a Notelor de lichidare.

Eliberarea de Adeverinte pentru salariati la solicitarea angajatorului.

Gestionarea dosarelor de personal.

2Servicii contabilitate

Asiguram aducerea la zi a contabilitatii pentru agenti economici a caror contabilitate este incompleta, nefacuta sau pierduta.

Asistenta in intocmirea documentelor contabile primare si circuitul acestora in conformitate cu prevederile legii.

Evidenta analitica a elementelor de activ si pasiv in conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile in Romania.

Evidenta scriptica a stocurilor de marfuri, materiale, mijloace fixe si obiecte de inventar.

Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate.

Intocmirea balantei de verificare.

Intocmirea, certificarea si depunerea bilantului contabil.

Intocmire Registru jurnal, Registru inventar, Registrul Cartea mare

Alte raportari adaptate necesitatilor clientilor.

4Calcul salarii

Verificarea si procesarea Pontajelor de prezenta.

Verificarea si evidenta Cerificatelor medicale.

Evidenta zilelor de Concediu de odihna.

Calculul salariilor, intocmirea Statului de salarii si a Fluturasilor de salarii.

Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare si anuale.

Intocmirea Ordinelor de plata pentru contributiile si impozitele aferente salariilor.

Intocmirea de situatii optimizate nevoilor clientului.