23/07/12Obligativitatea contului bancar pentru PFA/II

S-a raspandit legenda, cum ca pentru PFA/II ar fi obligatorie deschiderea unui cont bancar; ca nu poate fi folosit contul bancar al persoanei fizice pentru operatiunile PFA/II (Persoana Fizica Autorizata /Intreprindere Individuala). In cele ce urmeaza vom incerca sa lamurim argumentele sustinatorilor acestei idei:

1. Cum demonstreaza clientul ca a achitat contravaloarea serviciilor daca vireaza banii in contul persoanei fizice, si nu in contul PFA/II.

Argumentul nu sta in picioare deoarece clientul scrie in OP factura pe care o achita, deci conform Principiului prevalentei economicului asupra juridicului respectiva plata reprezinta plata pentru serviciu.

Art. 46.
(1) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere...
Citeste continuarea
01/02/12Algoritm de validare pentru IBAN

Codul IBAN (International Bank Account Number) este un standard international pentru numerotarea codurilor bancare. A fost adoptat pentru prima oara de catre Comitetul European pentru Standarde Bancare iar in prezent este cunoscut ca ISO 13616:2003.

IBAN-ul consista dintr-un cod de tara ISO 3166-1 de doua litere, urmat de doua cifre de control, si pana la 30 de caractere alfanumerice pentru codul contului bancar domestic (BBAN - Basic Bank Account Number).

Pentru Romania, primele patru caractere ale codului BBAN constituie codul national al bancii de care apartine contul respectiv. Lungimea codului BBAN este fixata de comitetul bancii nationale al fiecarei tari si trebuie sa fie aceeasi pentru toata tara.

In format electronic codul IBAN trebuie sa nu contina spatii sau...

Citeste continuarea
30/01/12Algoritm de validare pentru CNP

Codul Numeric Personal constituie numarul de ordine atribuit de Evidenta Populatiei unui individ la nastere.

Conform articolului 5 din Legea nr.105 din 25 septembrie 1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un cod numeric personal care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in Registrul permanent de evidenta a populatiei.

Codul numeric personal reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Gestionarea si verificarea atribuirii codului numeric personal revine Ministerului de Interne, prin formatiunile de evidenta a populatiei. Pentru persoanele fizice...

Citeste continuarea
15/01/12Algoritm de validare pentru CIF

Codul de identificare fiscala este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant. Acesta se mai numeste si cod fiscal sau cod unic de identificare.

Pana la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Inregistrare (CUI).

Atributul fiscal atasat codului unic de inregistrare este un cod alfanumeric avand semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat. Daca atributul fiscal are valoarea "RO", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A.

Citeste continuarea